Filozofia działania APN

Celem Akademii Piłki Nożnej jest krzewienie kultury fizycznej, propagowanie rożnych form ruchowych z szczególnym akcentem na piłkę nożną u najmłodszych dzieci, aż po wiek juniora.

Naszym nadrzędnym celem jest:

 • praca z dziećmi od czwartego roku życia
 • zajęcia dla dziewcząt i chłopców
 • program szkoleniowy dopasowany do jednostek (zajęcia korekcyjne, walka z nadwagą, itp.)
 • wyszkolenie techniczne w piłce nożnej,
 • organizowanie piłkarskich turniejów międzyszkolnych i międzynarodowych,
 • podnoszenie sprawności fizycznej dzieci,
 • cykl szkolenia oparty na zabawie, a mniej na rywalizacji,
 • integracja na linii rodzic-klub-miasto,
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów,
 • zapewnienie zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,
 • rozwój osobowości dziecka,
 • promocja Knurowa w kraju i poza granicami.

Nasza propozycja skierowana jest dla dzieci z różnych warstw społecznych miasta Knurowa jak i gmin ościennych.

Założyciele Akademii wkładają własny kapitał finansowy oraz wiedzę merytoryczną. Uważamy jednak, że tylko trójstronny podmiot rodzice-klub-miasto jest w stanie zagwarantować profesjonalny rozwój szkółki sportowej.

 

Program szkoleniapobierz

Sponsorzy i partnerzy