Badania lekarskie

16 lutego 2023
Badania lekarskie
Wiadomości APN

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozgrywek, zawodnik może brać udział w rozgrywkach ligowych Podokręgu Zabrze, jeśli posiada aktualne badania lekarskie.

Dla zawodników do 16 roku życia, lekarz ogólny lub sportowy musi zrobić wpis w karcie zdrowia sportowca (kartę należy odebrać od swojego trenera).

Badania u lekarza medycyny sportowej odbędą się na początku marca w pokoju narad w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Knurowie (dokładną rozpiskę według grup podamy w późniejszym terminie).

Należy wykonać badania laboratoryjne (morfologia, glukoza na czczo, badanie ogólne moczu) i badanie EKG.

Proszę zabrać ze sobą ww. badania (nie starsze niż 3 miesiące) oraz posiadać aktualny wzrost i wagę dziecka.

Comments are closed.

Sponsorzy i partnerzy