Składki prosimy regulować przelewem

5 listopada 2019

Informujemy, że składki członkowskie w Akademii należy wpłacać przelewem na podane niżej konta bankowe. Prosimy uregulować zaległości.

Wpłat na konto należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na poszczególne rachunki, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko podopiecznego Stowarzyszenia, rocznik oraz za jaki konkretnie miesiąc dokonywana jest płatność. Czesne pobierane jest z góry za każdy miesiąc (poza miesiącem lipcem w którym nie prowadzimy zajęć).

np. Jan Kowalski, 2009, składka członkowska za 11/2022

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze nie podlegają odpracowaniu lub rozliczeniu.

W momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat.

W przypadku braku wpłaty czesnego, Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

Grupa – numer konta – nazwa banku – wysokość składki:

APN 2008 (Kasprzyk) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 –  159 zł

APN 2009 (Mąka) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 – 159 zł

APN 2010 (Kwoska) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – 149 zł

APN 2011 (Kiszka) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – 149 zł

APN 2012 (Dybcio) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – 149 zł

APN 2012 (Dziuba) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – 149 zł

APN 2014 (Kleemann) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – 149 zł

APN 2015/2016 (Pietrek) – 87 1240 4302 1111 0010 6662 3154 – 149 zł

APN 2017 (Dybcio) – 87 1240 4302 1111 0010 6662 3154 – 149 zł

APN 2018 (Porada) – 87 1240 4302 1111 0010 6662 3154 – 149 zł

APN Szczygłowice (Jaworski) – 92 1240 4302 1111 0010 6662 2870 – 80 zł

Jeżeli w zajęciach uczestniczy rodzeństwo składka za drugie dziecko wynosi połowę.

Comments are closed.

Sponsorzy i partnerzy