Składki prosimy regulować przelewem

11 marca 2016

Informujemy, że składki członkowskie w Akademii należy wpłacać przelewem na podane niżej konta bankowe.

Wpłat na konto należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na poszczególne rachunki, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko podopiecznego Stowarzyszenia, rocznik oraz za jaki konkretnie miesiąc dokonywana jest płatność. Czesne pobierane jest z góry za każdy miesiąc (poza miesiącem lipcem w którym nie prowadzimy zajęć).

np. Jan Kowalski, 2005, składka członkowska za 06/2019

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty składki członkowskiej. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze nie podlegają odpracowaniu lub rozliczeniu.

W momencie rezygnacji osoba automatycznie zostaje wykreślona z miesięcznych opłat.

W przypadku braku wpłaty czesnego, Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

Grupa – numer konta – nazwa banku – wysokość składki:

APN 2005  (Kraska) – 87 1240 4302 1111 0010 6662 3154 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2006/07 A (Nieradzik) – 87 1240 4302 1111 0010 6662 3154 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2006/07 B (Nieradzik) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2008 Czerwoni (Kasprzyk) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2008 Biali (Pawlas) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2009 Biali (Porada) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2009 Czerwoni (Kowol) – 32 1240 4302 1111 0010 6662 3271 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2010 gr. Biała (Przesdzing) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2010 gr. Czerwona (Pietrek) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2010 gr. Zielona (Dziuba) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2011 Czerwoni (Swoboda) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2011 Czerwoni (Talar) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2012 (Dybcio) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 99 zł

APN 2012/2013 (Dziuba) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 79/99 zł

APN 2014 i młodsi (Kraska) – 76 1240 4302 1111 0010 6665 0512 – Bank Pekao – 79 zł

Jeżeli w zajęciach uczestniczy rodzeństwo składka za drugie dziecko wynosi połowę.

Comments are closed.

Sponsorzy i partnerzy